Affaldssortering er en god måde, at bidrage til vores miljø. 

Her finder et et Affaldssorterings-system der er let implementere i din virksomhed.

 


Affald er en ressource der skal genbruges om muligt 

Det er ofte sådan at dit affald indeholder ressourcer som kan genbruges. Derfor er det vigtig at vi alle bidrager til at sortere vores affald. 

Vidste du af hver dansker smider mere end 11 kg affald ud om ugen?
Hvis vi sender vores affald de rigtige steder hen, kan det udnyttes til at skabe nye produkter. 

Tomme syltetøjsglas kan smeltes om til nyt glas; papir og pap kan blive til nye varer; aluminiumsbakker kan smeltes om og genanvendes; og slammet fra spildevand kan blive til gødning på markerne. Affaldssortering er et skridt på vejen.