Salgs- og leveringsbetingelser

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra LOCON ApS. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem Dem som køber og LOCON ApS. Der tages forbehold for tastefejl og almindelig force majeure så som sortiment ændringer og udefra kommende prisændringer. LOCON ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre priserne. LOCON ApS foretager ikke salg til private!

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra LOCON ApS anses for sket, når varen er kommet frem til modtager adressen. Forsendelsen af varer sker med en LOCON ApS valgt speditør. Der tillægges normalt fragt og ekspeditionsomkostninger på ordre under kr. 2.000,00. Grossister kr. 4.500,00. Der tilkommer et tillæg til speditionsomkostningerne ved opbæring, genudkørsel og leverancer til Dyrehavsbakken, Københavns Frihavn, Københavns Lufthavn, private modtagere, storcentre og Tivoli København der efterfølgende faktureres.

Leveringstid for lagervarer 1-3 arbejdsdage fra afsendelsesdato. Er varerne ikke på lager vil vi kontakte bestilleren med en ny dato for afsendelse.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt hos LOCON ApS overgår til dig som køber på leveringstidspunktet.

Reklamation

Der skal reklameres over fejl og mangler straks efter fejlen opdages og senest inden for 8 dage efter modtagelse af varen. Det er altid købers pligt at kontrollere vare/emballage for evt. beskadigelse samt evt. manglende colli ved modtagelse af vare fra transportør.

Der gives 1 års reklamationsret på rengøringsartikler og maskiner.
Samt 6 måneder på batterier.

Betalingsbetingelser

Kontant ved bestilling.

Kunder der har kreditkonto har betalingsbetingelser 25 dage netto fra fakturadatoen. Overskridelse af forfaldsdato tillægges gebyrer og renter iflg. renteloven.
Der fremsendes faktura med FI-kort til betaling via bank eller postkontor. LOCON ApS forebeholder sig ret til uden varsel at spærre kontoen hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes. En spærret kunde vil ikke kunne bestille varer hos os. Alle kunder kreditvurderes ved Experian (RKI) inden der evt. gives kredit.

Alle priser hos LOCON ApS - på web-adressen https://www.locon-shop.dk - er ekskl. moms, medmindre man selv vælger at få varen vist med moms.

Returvarer

Kurrente købte varer tages kun retur efter aftale og med fradrag af 20%.
Returneringen må ske franco.

Følgende varer tages ikke retur:
- skaffevarer som ikke findes i LOCON´s produktkatalog
- specialfremstillede produkter. F.eks. mopper og rengøringsmidler med Private Labels. Mopper med tekstiler og/eller farve uden for det normale sortiment.

 

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via 
www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@locon.dk.


 

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

LOCON ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

LOCON ApS

 

Kokholm 4C

 

CVR-nr.: 14253270

 

Telefon: 76340340

 

E-mailadresse: mail@locon.dk

Forrmålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du handler med LOCON ApS, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Formål: Ekspedering af din ordre. Sende dig statistikker på varekøb. Sende markedsføringsmateriale og andet information om vores produkter og aktiviteter, såfremt du har samtykke hertil.
  • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Firmanavn, bestillernavn, firmaadresse, leveringsadresse, telefonnummer, CVR-nummer, E-mailadresse og information om dit køb.

Af sikkerhedsårsager gemmer vi ikke betalingsoplysninger i vores database.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Vi indsamler din e-mailadresse blandt andet for, at vi via e-mail kan sende dig en ordrebekræftelse samt informere dig, når din ordre er afsendt. Dit navn og adresse anbringes på en label, som placeres udenpå pakken med dine indkøbte varer. Vi videregiver kun dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, som fx fragtfirmaer i det omfang, det er nødvendigt for at ekspedere dine ordrer. LOCON ApS behandler personoplysninger til markedsføringsformål ifølge den gældende lovgivning, herunder kravet om indhentning af samtykke før udsendelse af elektronisk markedsføring. Kunde og ordredata er beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring. LOCON ApS bruger Secure Socket Layers (SSL), branchestandarden for overførsel af information til at bearbejde dine ordre.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

- Vi opbevarer udelukkende oplysninger som du selv har afgivet i forbindelse med oprettelsen af en ordre i vores webshop eller i forbindelse med oprettelse af en konto i vores debitorsystem.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor lang tid siden det er at du har handlet hos os eller om din virksomhed er ophørt, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er første version af LOCON ApS persondatapolitik skrevet 8/5-2018